Opakování je matka moudrosti

Náš mozek je nastavený tak, že nepoužívané věci vypouští, aby uvolnil místo těm používaným. Pokud něco neustále neprocvičujeme nebo si to neopakujeme, okamžitě to zapomínáme. A to platí ve všem, tudíž i při snaze osvojit si cizí jazyk. Proto je mezi námi tolik tzv. falešných začátečníků, kteří s jazyky neustále začínají a přestávají a nedokážou se hnout z místa.

Naučit a vypustit

Když zavzpomínám na školní léta, mozek měl opravdu dost napilno. Stačilo na týden onemocnět a člověk pak měl co dělat, aby všechno probrané učivo dohnal. Pravděpodobně kvůli těmto kvantům informací si spousta žáků a studentů osvojuje techniku naučit se na písemku a zapomenout. Jenže to potom vede k tomu, že sice dokonale ovládá právě probíranou látku, ale nepojímá hlubší souvislosti mezi naučenými poznatky a nedokáže je tedy ani samostatně uplatnit.

Systém spirály

V současné době se ve výuce jazyků (ale i v jiných oborech) uplatňuje tzv. spirálové učení. Je založené na neustálém se vracení k již nabytým znalostem a jejich rozšiřování. Nepohybujeme se tedy v kruhu, kdy bychom probírali stále to stejné dokola, ale vždy se posuneme o úroveň výš. Můžeme si to ukázat na jednoduchých příkladech:

Děti se naučí nejprve barvy a čísla. Jako další téma na ně čekají zvířata. Děti se naučí zvířata pojmenovat a pak mohou popisovat, jaké barvy zvířata mají, kolik jich na obrázku je… Pak se učí o částech těla a zase mohou na předchozím tematickém okruhu určovat, které části těla daná zvířata mají/nemají a přitom samotná zvířata opakovat.

Studenti začátečníci se seznámí nejprve pouze s přítomným časem prostým a používají ho na popis svých běžných činností. Až se dostanou ke knize vyšší úrovně, čeká je tu zase jejich dobrý známý přítomný čas prostý, oni si ho zopakují a zároveň se dozví, že existuje ještě jeden přítomný čas, průběhový, a jaký je mezi těmito dvěma časy rozdíl.

Často se na sebe zlobíme, že nejsme schopní si něco zapamatovat, ale měli bychom si uvědomit, že zapomínání je naprosto přirozený proces. Někomu stačí přečíst si nové informace jednou, někdo si je musí zopakovat víckrát. Důležité ale je se k nim čas od času vrátit a osvěžit si je, abychom na nich mohli stavět a posunout se zase někam dál.

Kontakty

Bc. Lukáš Petržela (jednatel)

tel.: 775 616 323 / 777 765 098

Účet: 2200447025/2010

IČO: 01887408 

Tipy pro Vás

Vážení rodiče a studenti. Od 11.3 do 15.3.2019 jsou jarní prázdniny a kurzy/kroužky tedy nebudou (vyjma kroužku na ZŠ Trávník v Přerově). Od 18.3.2019 pokračují všechny kurzy/kroužky dle rozvrhu. Přejeme příjmené prožití prázdnin. Tým EE

 

Report za měsíc leden/2019 ze všech kroužků a kurzů naleznete ve formátu pdf k tisku či stažení v sekci Publikujeme/Reporty.

 

Vážení rodiče a studenti. 1. pololetí pokračuje jako vždy standardním rozvrhem až do konce ledna 2019. Na to přímo navazuje 2. pololetí od začátku února 2019 (není třeba se jakkoliv znovu přihlašovat). Stran platby budete informováni prostřednictvím emailu/SMS na přelomu ledna a února tohoto roku. Děkujeme.

 

© 2011 - 2019 English Education

O webu