Zabýváme se výukou angličtiny s kvalifikovanými rodilými mluvčími. Naše metodika je rozpracovaná pro děti od předškolního věku až po teenagery. Rádi své služby poskytneme i do Vaší instituce.

Pro mateřské školy

English Time

 • kroužky angličtiny pro děti ve věku 3-6 let
 • výuka hravou formou především podle materiálů OUP (Oxford University Press)
 • lekce založené na opakování po lektorovi a častém střídání aktivit (hry, říkanky, hádanky,...aj.)
 • výuka přímo ve školce 2x 25 minut týdně
 • 8-14 dětí ve skupině
 • 1500,-/pololetí/dítě
 • jednou měsíčně report se záznamy o probrané látce
 • jednou za pololetí natáčení videa z lekcí pro rodiče (distribuce pomocí zaheslovaného odkazu na uvedenou emailovou adresu)

Reference:

MŠ: Purkyňova, Řezníčkova, Hodolanská, Kopretinka

 

Pro základní školy

English Time

 • kroužky angličtiny pro žáky 1. a 2. stupně
 • výuka hravou formou především podle materiálů OUP
 • lekce zaměřené na schopnost porozumět a komunikovat v cizím jazyce
 • výuka přímo ve škole 45 minut týdně v odpoleních hodinách (v době školní družiny)
 • 8-14 dětí ve skupině
 • 1500,-/pololetí/dítě 
 • jednou měsíčně report se záznamy o probrané látce
 • jednou za pololetí natáčení videa z lekcí pro rodiče (distribuce pomocí zaheslovaného odkazu na uvedenou emailovou adresu) 

English Events

 • jednorázový dvouhodinový program
 • téma podle požadavků školy: Vánoce, Velikonoce, Halloween, projektové dny...
 • seznámení s rodilými mluvčími a kulturou jiné země
 • zapojení celé třídy
 • od 50,-/program/dítě

Další služby

 • Konverzační kurzy pro teenagery
 • Konverzační kurzy pro učitele
 • Zapojení rodilého mluvčího v rámci projektů MŠ/ZŠ/SŠ

Reference:

ZŠ: Hálkova, Demlova, Trávník (Přerov), Domaželice, Heyrovského, ZŠ a MŠ Údolí Desné;

 

Pro domovy mládeže

Konverzační kurzy AJ

 • náplň lekcí podle požadavků studentů (maturitní témata, příprava ke zkoušce...)
 • výuka 60 minut týdně přímo v domově mládeže v odpoledních či večerních hodinách
 • 6-12 studentů ve skupině
 • cena 1500,-Kč/pololetí/student

Příprava k maturitě AJ

 • Příprava ke všem částem maturity z AJ (ústní a písemná část, poslech, čtení a jazyková kompetence)
 • výuka 60 minut týdně přímo v DM (odpoledne, večer)
 • lekce vede zkušený lektor AJ
 • 6 studentů ve skupině
 • 25 lekcí
 • cena: 2400,-Kč/student

Příprava k maturitě MAT

 • Příprava ke státní maturitě z MAT
 • výuka 60 minut týdně přímo v DM (odpoledne, večer)
 • lekce vede zkušený, promovaný matematik
 • 6 studentů ve skupině
 • 25 lekcí
 • cena: 2400,-Kč/student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Bc. Lukáš Petržela (jednatel)

tel.: 775 616 323 / 777 765 098

Účet: 2200447025/2010

IČO: 01887408 

Tipy pro Vás

Vážení rodiče a studenti. Od 11.3 do 15.3.2019 jsou jarní prázdniny a kurzy/kroužky tedy nebudou (vyjma kroužku na ZŠ Trávník v Přerově). Od 18.3.2019 pokračují všechny kurzy/kroužky dle rozvrhu. Přejeme příjmené prožití prázdnin. Tým EE

 

Report za měsíc leden/2019 ze všech kroužků a kurzů naleznete ve formátu pdf k tisku či stažení v sekci Publikujeme/Reporty.

 

Vážení rodiče a studenti. 1. pololetí pokračuje jako vždy standardním rozvrhem až do konce ledna 2019. Na to přímo navazuje 2. pololetí od začátku února 2019 (není třeba se jakkoliv znovu přihlašovat). Stran platby budete informováni prostřednictvím emailu/SMS na přelomu ledna a února tohoto roku. Děkujeme.

 

© 2011 - 2019 English Education

O webu